Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

09:00 - Opakovací školení/vstupní školení/areálové školení

Termín: 31.7.2024
Lokalita: Litvínov
Místo školení: Školící místnost objekt č. 4835
Typ školení: areálové
Obsazenost: 4/30
- 2x INELSEV MOTORY s.r.o.
- 2x LINDE GAS a.s.

Vstupní areálové školení

Obsah a zaměření školení:

Čestné prohlášení tlumočníka

Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:………………………………………………………………

Podpis tlumočníka: ………………………………………………………

Osnova školení:

Vstupní školení je prováděno formou instruktážního videa "Školení zaměstnanců vS 2022".

Seznam proškolených zaměstnanců: Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen a seznámen s obsahem školení a že výše uvedenému jsem porozuměl.

Dále souhlasím s uvedením a využitím osobních údajů k tomuto účelu.

 Informace k místu školení:

Školící místnost objekt č. 4835