Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

9:00 - Opakovací školení/vstupní školení/areálové školení

Termín: 25.6.2024
Lokalita: Kralupy
Místo školení: Školicí místnost SDS
Typ školení: areálové
Obsazenost: 3/14
- 3x Mostecká montážní a.s.

Vstupní areálové školení

Obsah a zaměření školení:

hc8meifmdc|202037C3172A|skoleni_kontraktoru|skoleni|obsah|0xfbff5010040000005b32000001000300

Čestné prohlášení tlumočníka

Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:……………………………………………………………….    ¨

Podpis tlumočníka: ………………………………………………………. 

 

Osnova školení:

Vstupní školení je prováděno formou instruktážního videa "Školení zaměstnanců vS 2022".

 

Seznam proškolených zaměstnanců: Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen a seznámen s obsahem školení a že výše uvedenému jsem porozuměl.

Dále souhlasím s uvedením a využitím osobních údajů k tomuto účelu.

 Informace k místu školení: