Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

11:00 - Opakovací školení/vstupní školení/areálové školení

Termín: 6.6.2024
Lokalita: Kralupy
Místo školení: Školicí místnost SDS
Typ školení: areálové
Obsazenost: 1/14
- 1x MICO EWC

Vstupní areálové školení

Obsah a zaměření školení:

hc8meifmdc|202037C3172A|skoleni_kontraktoru|skoleni|obsah|0xfbff5010040000005b32000001000300

Čestné prohlášení tlumočníka

Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:……………………………………………………………….    ¨

Podpis tlumočníka: ………………………………………………………. 

 

Osnova školení:

Vstupní školení je prováděno formou instruktážního videa "Školení zaměstnanců vS 2022".

 

Seznam proškolených zaměstnanců: Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen a seznámen s obsahem školení a že výše uvedenému jsem porozuměl.

Dále souhlasím s uvedením a využitím osobních údajů k tomuto účelu.

 Informace k místu školení:

naltrexone

naltrexonealcoholismmedication.com low dose naltrexone alcohol
Maximální kapacita školicí místnosti je 25 posluchačů

Školení v rafinérii Kralupy nad Vltavou se koná každý čtvrtek od 9:00 hod. ve školící místnosti v přízemí budovy 4713 - vstup do areálu bránou na silničním distribučním středisku (SDS)
Nově nastupující zaměstnanci kontraktora pro práce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ a. s. budou školeni vždy v prvém týdnu měsíce.
Zaměstnanci, kteří již pro ČESKOU RAFINÉRSKOU a. s. pracovali, budou absolvovat opakované školení v ostatních termínech.