Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

12:30 - Školení TA2024

Termín: 19.4.2024
Lokalita: Litvínov
Místo školení: Školící místnost objekt č. 4835
Typ školení: Zarážkové / periodické
Obsazenost: 30/30
- 10x PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o.
- 5x Mostecká montážní a.s.
- 4x Izotechnik
- 4x ORLEN Service Česká republika s.r.o.
- 3x EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.
- 2x SUTOR GLOBAL s.r.o.
- 1x PLANTinspekta s.r.o.
- 1x SAM-SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s

Školení BOZP a PO pro TA2024

Obsah a zaměření školení:

Čestné prohlášení tlumočníka

Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:……………………………………………………………….    

Podpis tlumočníka: ………………………………………………………. 

Osnova školení:

Prezentace TA2024 Zarážkové školení z oblasti BOZP a PO ze dne 25. 9. 2023Informace k místu školení:

Školící místnost objekt č. 4835