Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

12:30 - Školení TA2024

Termín: 2.4.2024
Lokalita: Litvínov
Místo školení: Školící místnost objekt č. 4835
Typ školení: Zarážkové / periodické
Obsazenost: 23/30
- 23x EUROMONT LEŠENÍ spol. s r.o.

Školení BOZP a PO pro TA2024

Obsah a zaměření školení:

hc8meifmdc|202037C3172A|skoleni_kontraktoru|skoleni|obsah|0xfbff4e10040000005c32000001000300

Čestné prohlášení tlumočníka

Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:……………………………………………………………….    

Podpis tlumočníka: ………………………………………………………. 

 

Prezentace TA2024 Zarážkové školení z oblasti BOZP a PO ze dne 25. 9. 2023

 Informace k místu školení:

Školící místnost objekt č. 4835