Unipetrol RPA

UNIPETROL RPA, s.r.o. - školení kontraktorů

Podrobné informace o školení

Zpět...

11:00 - Školení TA2024

Termín: 29.2.2024
Lokalita: Kralupy
Místo školení: Školicí místnost SDS
Typ školení: Zarážkové / periodické
Obsazenost: 14/14
- 9x MONTEP s.r.o.
- 2x John Crane a.s.
- 2x MICO EWC
- 1x Siemens Energy, s.r.o.,

Školení BOZP a PO pro TA2024

Obsah a zaměření školení:

hc8meifmdc|202037C3172A|skoleni_kontraktoru|skoleni|obsah|0xfbff5210040000005932000001000700

Čestné prohlášení tlumočníka
Potvrzuji svým podpisem, že jsem tlumočil obsah školení dle osnovy, odpovědi na případné dotazy, ověření znalostí a písemné potvrzení účastníků o absolvování školení do jazyka, kterému byli účastníci školení uvedeni na písemném potvrzení o absolvování školení schopni porozumět. Jsem si vědom možných právních důsledků, které by vyplynuly či byly důsledkem neúplného nebo chybného překladu uvedeného školení.

Jméno a příjmení tlumočníka:……………………………………………………………….    ¨Podpis tlumočníka: ………………………………………………………. 

Prezentace TA2024 Zarážkové školení z oblasti BOZP a PO ze dne 25. 9. 2023

Hlavní cíle a zásady – odpovědnost vedoucích zaměstnanců, netolerování porušení zásad bezpečnosti.

Řízení oblasti BOZP a PO – řídící rada, zarážkové týmy, podpory BOZP a PO.

Výchova a vzdělávání před zahájením prací – druhy školení.

Identifikace osob, vozidel a zařízení v majetku kontraktora.

Vedoucí pracovní skupiny, komunikace v češtině nebo slovenštině, evidence práce v označených výrobních zónách - vstupy.

Bezpečnostní karty pro vybrané provozy, podpůrné materiály.

Motivace a sankce pro externí dodavatele.

Specifika zarážkových prací.

Příklady nejčastějších neshod.

 Informace k místu školení:

naltrexone

naltrexonealcoholismmedication.com low dose naltrexone alcohol
Maximální kapacita školicí místnosti je 25 posluchačů

Školení v rafinérii Kralupy nad Vltavou se koná každý čtvrtek od 9:00 hod. ve školící místnosti v přízemí budovy 4713 - vstup do areálu bránou na silničním distribučním středisku (SDS)
Nově nastupující zaměstnanci kontraktora pro práce v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ a. s. budou školeni vždy v prvém týdnu měsíce.
Zaměstnanci, kteří již pro ČESKOU RAFINÉRSKOU a. s. pracovali, budou absolvovat opakované školení v ostatních termínech.